Første fredag i måneden kl. 13.30 er der litteraturklub i Mørkhøj Kirke.

Vi drøfter en udvalgt bog og nogle gange et forfatterskab.

Evt. nye deltagere ring til Lene Hansen på 20484956.

Der udleveres en bog til læsning og drøftelse inden hvert arrangement, efter aftale med Lene. 

Alle er velkomne og det er gratis at deltage.