Vielse / Velsignelse

Vielse

Ønskes vielse i Mørkhøj Kirke, sker henvendelsen til Kordegnekontoret. For at blive kirkelig viet, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Forud for vielsen skal man have udstedt en prøvelsesattest fra en af parternes bopælskommune; prøvelsesattesten gælder kun i fire måneder. Man skal derfor først bestille den 4 måneder før vielsen.

Klik her for linket til borger.dk for udfyldelse af ægteskabserklæring. Der skal bruges NEM-ID.

Jeres erklæring bliver sendt elektronisk til kommunen, der laver ”prøvelsen”.

Dvs. de undersøger, om I allerede er gift, er over 18, under værgemål eller andet, der kan gøre et giftemål ugyldigt.

Når de har gjort dette, sender de en prøvelsesattest til jeres postadresse.

I skal aflevere den originale prøvelsesattest til vielsesmyndigheden, som er den kirke/ det sogn, I skal giftes i. Der skal senest nogle uger inden vielsen oplyses navn og adresse på to vidner, som skal være myndige og tilstede under vielsen. Oplysninger om vidner gives til kirkekontoret.

Velsignelse

Når et ægteskab er indgået for den borgerlige myndighed, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Der er et ritual for denne kirkelige handling i lighed med vielsesritualet. Henvendelse til Kordegnekontoret.

Du kan få mere info om bryllup i folkekirken her.