Fødsel / Navngivning

Fødsel

Alle fødsler i Danmark registreres på kirkekontoret (undtagen i Sønderjylland).
Er man gift, sker fødselsregistreringen automatisk, idet fødestedet sender en tilbagemelding om fødslen til sognet. Her skal I som forældre ikke foretage jer yderligere.
Er man ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 14 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt fra kirkekontoret til moderen efter fødslen. Overskrider man denne tidsfrist, vil faderskabssagen blive overdraget til Statsforvaltningen til behandling.

Med de nye selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk, skal I selv udfylde en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” med jeres NEMID: Klik her

Hvis I ikke kan anmelde digitalt, findes papirversionen af blanketten her: klik her
Den kan I derefter sende til kirkekontoret. I skal være opmærksomme på, at vitterlighedsvidnerne skriver under på, at jeres underskrifter er ægte, og at dateringen er rigtig. Det vil sige, at de skal se jer skrive under, hvorpå de selv underskriver umiddelbart efter. 

Medmoderskab

Den 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft om medmoderskab.

De nye regler betyder en høj grad af ligestilling af par af samme køn og par af forskelligt køn, når faderskabet / medmoderskabet til et barn skal fastslås.

Reglerne betyder eksempelvis, at medmoderen til barnet får de samme rettigheder og pligter over for barnet.

Det er Familieretshuset, der behandler sager om medmoderskab. Læs mere her.

Fødselsattester

Der sendes ikke længere fødsels - og fødsels-navneattester ud automatisk. I kan henvende jer på kirkekontoret, hvis I skal bruge en. HUSK eget billed ID.

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af Kordegnekontoret på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb. Forældre skal ansøge om navngivningen digitalt via www.borger.dk

Hvis I ikke kan ansøge digitalt, findes en papirversion af blanketten: Klik her.

Hvad skal barnet hedde?
Navnet skal være godkendt af Familieretshuset. Se mere om godkendte fornavne HER