Præster

Kirkebogsførende sognepræst

Ib Ehlers Jørgensen
Aprilvej 17, 2860 Søborg
Tlf. 29 44 03 27
Mail: ijoer@km.dk
Træffes bedst om formiddagen (undtagen mandag).


 

Præstevikar

Emma Weirsøe Kolding
Tlf. 30 30 18 21
Mail: ewk@km.dk