Medlemsskab

Indmeldelse

Er du døbt ved en kristen dåb, enten her i landet eller i udlandet, kan du optages som medlem i Folkekirken. Er du ikke døbt, sker optagelsen ved dåb. I begge tifælde kontaktes kirkekontoret for dette.

Udmeldelse af folkekirken

Man kan til hver en tid melde sig ud af folkekirken. Man melder sig ud ved at sende en blanket eller et underskrevet brev med ønsket til kirkekontoret.
En udmeldelse indebærer, at man ikke længere har krav på at få foretaget kirkelige handlinger som fx vielser i kirken eller medvirken af en præst ved en begravelse/bisættelse fra et kapel. Vi anbefaler derfor at man underretter sine pårørende om udmeldelsen.

Du kan læse mere om medlemskab og folkekirkens generelt her.