Kirkebil

Enhver gangbesværet, som gerne vil i kirke, kan blive afhentet i bil. Ring blot til kordegnekontoret på telefon 44 94 21 60 inden fredag kl. 13.00, så bliver De både hentet og kørt hjem igen.