Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Dødsfald kan nu anmeldes digitalt. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden. Anmeldelsen skal vedlægges lægens dødsattest.

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig til præsten / Kirkekontoret. Præsten aftaler en samtale med de efterladte.

Du kan læse om bisættelse og begravelse her.