Højmessens Liturgi

Det kan være svært at komme ind i en kirke og deltage i en gudstjeneste, hvis man ikke er vant til det.

Hvornår skal man sidde ned, og hvornår skal man rejse sig? Og hvornår skal præsten, menigheden og kordegnen sige noget?

Liturgien er den måde, tingene foregår på til en gudstjeneste, og her kan du læse, hvordan højmessen foregår i Mørkhøj kirke.

Velkommen til!

HØJMESSE UDEN DÅB

KLOKKERINGNING

+ 9 BEDESLAG
PRÆLUDIUM

INDGANGSBØN

(Bedes af kordegnen)
SALME

HILSEN
Præst: Herren være med jer
Menighed: Og herren være med dig

INDLEDENDE BØN
Præst: Lad os bede
Indledende bøn
Menighed: Amen

LÆSNING
(Menigheden rejser sig)

SALME

TROSBEKENDELSEN
(Menigheden rejser sig)
Præst: Lad os bekende vor kristne tro
Menighed

: Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.
SALME

EVANGELIELÆSNING
Præst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Menigheden rejser sig og svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab

PRÆDIKEN
Prædiken afsluttes med lovprisning, kirkebøn og den apostolske velsignelse. (Menigheden rejser sig under velsignelsen)

SALME

NADVER
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn.
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre ...synge din herligheds lovsang:
Menighed: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.

Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!
Præst: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menighed: Hosianna i det højeste!
Præst: Lovet være du, hellige Gud og fader, fordi du friede os ud af mørkets magt.... ...når du fuldender den i dit rige.
Menighed: Amen
Menigheden synger: O du Guds Lam! Med korsets skam,
du bar al verdens synder;
derfra al trøst begynder;
miskundelig forbarm du dig.
Præst og menighed: Fadervor
Præst (indstiftelsesordene): Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat...(Menigheden rejser sig)
NADVERSALME
(Under nadversalmen går nadvergæsterne op og knæler omkring nadverbordet.)
(Uddeling)
Præst: Den korsfæstede og opstandne frelser, Vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for vor synd, han styrke og opholde os derved i en sand tro til

det evige liv. Fred være med Jer.
NADVERSALME TAKKEBØN
Menighed: Amen

VELSIGNELSE
(Menigheden rejser sig)

SALME
UDGANGSBØN
(Bedes af kordegnen)

POSTLUDIUM
(Menigheden sidder ned)

HØJMESSE MED DÅB

KLOKKERINGNING + 9 BEDESLAG

PRÆLUDIUM

INDGANGSBØN
(Bedes af kordegnen)

SALME

HILSEN
Præst: Herren være med jer
Menighed: Og herren være med dig

INDLEDENDE BØN
Præst: Lad os bede
Indledende

bøn
Menighed: Amen
LÆSNING
(Menigheden rejser sig)

SALME

DÅB
(Menigheden står op under dåbshandlingen.) Efter dåben beder menigheden Fadervor:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

DÅBSSALME

EVANGELIELÆSNING
Præst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Menigheden rejser sig og svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab

PRÆDIKEN

Prædiken afsluttes med lovprisning, kirkebøn og den apostolske velsignelse.(Menigheden

rejser sig under velsignelsen)
SALME

NADVER
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn.
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre ...synge din herligheds lovsang:
Menighed: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!
Præst: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menighed: Hosianna i det højeste!
Præst: Lovet være du, hellige Gud og fader, fordi du friede os ud af mørkets magt.... ...når du fuldender den i dit rige.
Menighed: Amen
Menigheden synger: O du Guds Lam! Med korsets skam, du bar al verdens synder; derfra al trøst begynder; miskundelig forbarm du dig.
Præst og menighed: Fadervor
Præst (indstiftelsesordene): Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat..(Menigheden rejser sig)

NADVERSALME
(Under nadversalmen går nadvergæsterne op og knæler omkring nadverbordet.)
(Uddeling)
Præst: Den korsfæstede og opstandne frelser, Vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for vor synd, han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med Jer.

NADVERSALME

TAKKEBØN
Menighed: Amen

VELSIGNELSE
(Menigheden rejser sig)

SALME

UDGANGSBØN
(Bedes af kordegnen)

POSTLUDIUM

(Menigheden sidder ned)

   Højmesse