Ungdomskoret

Mørkhøj Kirkes Ungdomskor er for børn fra 6. kl. og opefter

SÆSONSTART: 24. AUGUST 2022

Øvetid:  Onsdage kl. 15.45-17.30 i Mørkhøj Kirke.

Aktiviteter: Gudstjenester, udflugter, korstævner, aftensange og meget mere..

 

DET ER SJOVT AT SYNGE I KOR!

I koret synger vi mange forskellige slags sange, der er plads til både rytmisk musik, smukke klassiske sange, disneysange,  Beatlessange, gospel og hvad vi ellers kan lide at synge.

Vi bruger noder, når vi lærer sangene, men man behøver ikke kunne noder på forhånd. Vi bruger tid på nodelære, når der er behov for det. Men det er en fordel, hvis du tidligere har sunget i kor eller har spillet et instrument. Vi tager også til korstævner, synger sammen med andre kor og tager på korture.   

Midt i korprøven holder vi en hyggepause med the og kiks.

Det er gratis at gå til kor i Mørkhøj kirke, men det er vigtig, at man kommer hver gang og møder op, når vi optræder, så vi sammen kan blive dygtigere uge for uge. Skulle man være syg eller forhindret, melder man afbud til Christian (korleder).

Hvis dette lyder som noget du har lyst til, så mød op og prøv om det er noget for dig. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte korleder Christian Devantier tlf. 23 28 00 09 eller mail orgelchristian@yahoo.com